Otevíráme školičky i navazující kurzy pro rok 2022

Pro nové zájemce o Psí školičku

Kurzy budeme otevírat v na začátku března. Noví zájemci se prosí hlašte na email: kamweb@outlook.cz. 

Zájemci, kteří se hlásili během zimy, dostanou soukromou zprávou veškeré podrobné informace. 

Pokud jste se hlásili během zimního období, ale nejste si jistí, zda jste zapsáni u vedoucí školiček Kamily Weberové, klidně se ozvěte znovu na email: kamweb@outlook.cz, pro potvrzení, zda jste zapsáni.

 

Pro zájemce o pokračovací kurz a kurz noseworku

Kurzy budeme též spouštět na začátku března. Kurzy jsou určené pro školičkáře, kteří už mají dochozený základní kurz Psí školičky.

Pokud máte zájem nahlašte se na email: kamweb@outlook.cz.

Přesné dny a časy, kdy se bude chodit cvičit, záleží na domluvě s instruktory.

Školičkáři, kteří se hlásili během základních kurzů - prosím též napište na email: kamweb@outlook.cz, abychom mělo jistotu, že jsme na nikoho nezapomněli.