SPOUŠTÍME PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ROK 2023 - POKRAČOVACÍ KURZ

 
Ode dneška se můžete přihlašovat do pokračovacího kurzu psí školičky pro rok 2023. Přihlašovat se můžete až do konce října roku 2023.
Do kurzu se přihlásíte vyplněním tohoto dotazníku.
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0K0LlhBvW8PkB9iuR0u-lhfLnAmTFPOy3c1ffS-Zpf5ephg/viewform?usp=sf_link
 

Kurz je určen pro zájemce, kteří absolvovali psí školičku

Instruktor: Kamila Weberová, Petra Černá, Milena Gerberová

Délka kurzu je 10 lekcí, 1x týdně, délka jednotlivých výcvikových hodin 40-60 minut

Cena: 2000 Kč

Kurz bude zaměřen zejména na chůzi u nohy, odložení, přivolání při rušivých vlivech, odvolání psa od osob apod.